44 Сураи ДУХОН (Дуд)

Назад

44 Сураи ДУХОН (Дуд)

 

Ба номи Худои бахшояндаи меҳрубон!

 

1. Ҳо, мим.

2. Савганд ба ин китоби равшангар!

3. ҳаройна, Мо онро дар муборак шабе нозил кардем. ҳаройна, Мо бимдиҳанда будаем.

4. Дар он шаб ҳар фармоне мувофиқи ҳикмат содир мешавад,

5.  фармоне аз ҷониби Мо. Ва ҳаройна, Мо ҳамеша фиристодаи он будем.

6.  Раҳматест аз ҷониби Парвардигорат ва албатта, Парвардигори ту шунаво ва доност.

7. Парвардигори осмонҳо ва замин ва ҳар чи миёни онҳост, агар толиби яқин ҳастед.

8. Нест Худое барҳақ ба ҷуз ӯ. Зинда мекунаду мемиронад. Парвардигори шумову Парвардигори ниёгони шумост.

9.  Балки, онҳо ҳамчунон дар шакке  дилхушанд!

10. Чашминтизори рӯзе бош, ки осмон дуди ошкореро падидор мекунад.

11.  Ва он дуд ҳамаи мардумро дар худ фурӯ пӯшад. Ва ин азобест дардовар.

12.  «Эй Павардигори мо, ин азобро аз мо дур гардон, ки ҳаройна, мо имон овардаем».

13.  Аз куҷо панд мепазиранд? Ҳоло он ки чун паёмбари равшангар бар онҳо фиристода шуд,

14. аз ӯ  рӯйгардон шуданд ва  гуфтанд: «Девонаест таълимёфта!»

15.ҳаройна, азобро андаке бармедорем ва шумо, албатта,  боз ба ойини хеш бармегардед.

16. Рӯзе онҳоро ба савлате (ҳамлае) сахт фурӯ гирем,  ки ҳаройна, Мо интиқомгирандаем!

17.ҳаройна, пеш аз онҳо  қавми Фиръавнро озмудем ва паёмбаре бузургвор (Мӯсо) наздашон омад,

18. ки  бандагони Худоро ба ман бисупоред, ки ҳаройна, ман паёмбаре аминам.

19. Ва  низ бар Худо бартарӣ маҷӯед, ки ҳаройна, ман бо ҳуҷҷате равшан назди шумо омадаам.

20. Ва агар бихоҳед ба ман санг бизанед, ҳаройна, ман ба Парвардигори худ ва Парвардигори шумо паноҳ мебарам,

21. ва агар ба (паёмбарии) ман имон намеоваред, аз ман  канор гиред».

22. Пас, Парвардигорашро хонд, ки инон мардуме гунаҳкоранд.

23. Бандагони Маро шабҳангом равона  кун, ҳаройна, шумо дунболагирӣ карда мешавед.

24. Баҳрро ором пушти сар гузор, (яъне, ҳангоми убури шумо баҳр ба ду ним тақсим шуда буд, онро ҳамон тавр гузор ва аз убури фиръавниён матарс) ки ҳаройна, он сипоҳ (сипоҳи фиръавн)  ғарқшудагонанд.

25. Баъд аз худ чӣ боғҳову чашмасорҳо бар  ҷой гузоштанд,

26. бо киштзорҳову хонаҳои некӯ,

27. бо неъмате, ки дар он  ғарқи шодмонӣ буданд.

28. Ба ин сон буданд ва Мо он неъматҳоро ба мардуме  дигар вогузоштем.

29. На осмон бар онҳо гирист ва на замин ва на ба онҳо мӯҳлат дода шуд.

30. Ва ҳаройна, мо бани Исроилро аз он азоби хоркунанда раҳонидем,

31. аз Фиръавн, ҳаройна, ӯ аз бартарӣҷӯёни (мутакаббир) ситамкор буд.

32. ҳаройна, онҳоро (бани Исроилро) дониста бар оламиён баргузидем. (ва ононро миллати баргузидаи асри худашон кардем)

33. Ва оёте ба онҳо ато кардем, ки дар он имтиҳоне ошкор буд.

34.Албатта, инҳо мегӯянд:

35. «Поёни кор ҷуз ҳамин марги нахустин нест ва мо дигар бор зинда намешавем.

36. Ва агар рост мегӯед, падарони моро ба ҷаҳон бозоваред».

37. Оё инҳо беҳтаранд ё қавми Туббаъ3 ва касоне, ки пеш аз он қавм буданд? Ҳамаро ҳалок кардем, ки ҳаройна, онҳо гунаҳгорон буданд.

38. Мо ин осмонҳову замин ва он чиро миёни онҳост, ба бозича наёфаридаем.

39. Онҳоро барҳақ офаридаем, вале бештаринашон намедонанд.

40. Ҳаройна, Ваъдагоҳи ҳама дар рӯзи доварӣ, қиёмат аст.

41. Рӯзе, ки ҳеҷ дӯсте барои дӯсти худ судманд набошад ва аз сӯи касе ёрӣ нашавад,

42. магар касе, ки Худо бар ӯ бубахшояд, ҳаройна, ӯст пирӯзманду меҳрубон.

43. Ҳаройна, дарахти Заққум

44. таъоми гунаҳкорон аст.

45. Монанди миси гудохта дар шикамҳо меҷӯшад.

46. Монанди ҷӯшидани оби сӯзон.

47. Бигиредаш ва ба сахтӣ ба миёни ҷаҳаннамаш бикашед

48. ва бар сараш оби ҷӯшон бирезед, то шиканҷа шавад.

49.(ба гунаҳкор гӯем), бичаш, (ин азобро) ки ту пирӯзманду бузургворӣ! (ба гумони худат)

50.ҳаройна, ин ҳамон чизест, ки дар он шак мекардед.

51.  ҳаройна,  Парҳезкорон дар ҷои амне ҳастанд,

52.дар боғҳову чашмасорҳо

53. либосҳои аз сундусу истабрақ4 мепӯшанд ва рӯ ба рӯи ҳамдигар  менишинанд.

54.Ҳамчунин ҳурулъийнро (ҳурони шаҳлочашм) ба ҳамсарияшон дароварем.

55. Дар эминӣ ҳар меваеро, ки бихоҳанд, металабанд.

56. Дар он ҷо таъми маргро намечашанд, ғайри ҳамон марги нахустин.  Ва онҳоро Худо аз азоби ҷаҳаннам нигоҳ доштааст.

57. Ин бахшишест аз ҷониби Парвардигорат ва ин пирӯзии бузургест!

58. ҳаройна, Мо адои сухани хеш  ба забони ту осон кардем, то, ки панд гиранд!

59. Ту мунтазир бош, ки  ҳаройна, онҳо низ мунтазиранд.

Мы в социальных сетях